RAZSTAVA JE PODALJŠANA! Razstava ob 80-obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona “Pohorski junaki”. Razstava bo odprta do 15. 10. 2023.

V Galeriji Grad je na ogled razstava z naslovom »Pohorski junaki«, ki je posvečena 80-letnici padca Pohorskega bataljona. Razdeljena je v pet tematskih sklopov. V prvem z naslovom Začetki oboroženega upora na Pohorju je kratek oris delovanja Pohorske čete. V drugem sklopu Združitev čet v Pohorski bataljon je predstavljeno delovanje ruške čete in prihod II. grupe odredov na Štajersko ter ustanovitev Pohorskega bataljona. V tretjem, najobsežnejšem sklopu z naslovom Pohorski bataljon, pa je predstavljeno delovanje Pohorskega bataljona in njegov poslednji boj pri Treh Žebljih pri Osankarici 8. januarja 1943. S fotografijami in dokumenti so prikazane njegove akcije, sovražnikove hajke in prizorišče poslednjega boja bataljona. V četrtem tematskem sklopu so predstavljeni potreti padlih borcev Pohorskega bataljona. V zadnjem, z naslovom Znova upor, pa sledi kratek oris delovanja partizanskih enot na Pohorju od maja 1943 do konca vojne.

Avtorica razstave je dr. Irena Mavrič Žižek iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor.

Razstava bo odprta od 6.1.2023 do 31. 8. 2023.