Dogodke, ki jih bomo v prihodnje organizirali bodo namenjeni obletnici. Lastnik gradu je 1717 postal Ignaz Maria Attems (1652 – 1732). Bil je velikodušen mecen in si je  pridobil trajne zasluge kot človek izrednega posluha za umetnost in občudovanja vredne gradbene vneme. Obnoviti ali na novo zgraditi je dal več gradov, dvorcev in cerkva.

Bistriški grad je Ignaz Maria kupil od Janeza Jožefa Wildensteina. S poslikavo Viteške dvorane, velikega stopnišča in grajske kapele s strani freskanta Franza Ignaza Flurerja (1688 – 1742) je grad postal eden najpomembnejših baročnih spomenikov pri nas. To je bilo njegovo najpomembnejše in največje delo.

Franz Ignaz Flurer je bil rojen 1688 v Augsburgu na Bavarskem. Že pred letom 1720 je stopil v službo grofa Ignaza Marie Attemsa za katerega je izvršil vrsto del: stenske slikarje. Oltarne slike, krajine itd. Njegov slog kaže natančno poznavanje italijanskega in še posebej beneškega slikarstva 17. stoletja. Umrl je 1742 v Gradcu in je pokopan na graškem pokopališču pri patrih dominikancih.

Februarja 1721 je bil Flurer krstni boter Janezu Karlu Haffnerju in septembra še hčerki grajskega upravnika Janeza Mihaela Saringerja. 1722 je bila v župniski cerkvi krščena še Flurerjeva nezakonska hči Helena, ki jo je imel z neko Marijo. Flurerja so pri mecenu grofu Attemsu naslavljali Hoff Mahler (glavni slikar). Prav jeseni  je dokončal  s poslikavo viteške dvorane.

Pomembno je, da se zavemo dogodkov iz naše preteklosti, kajti le tako lahko gradimo našo prihodnost. V našem vsakdanu manjka živahnost življenja in poslikave sten bistriškega gradu že tristo let dajejo vso lepoto slikarjevega opusa nam, ki v njem delamo in zanj skrbimo zakar smo še kako ponosni.

Avtor fotografije: Nino Verdnik