VABILO NA USPOSABLJANJE ANIMATORJEV ZA VODENJE DOŽIVLJAJSKIH PROGRAMOV NA ARHEOLOŠKEM GRADIŠČU ANČNIKOVO GRADIŠČE V JURIŠNI VASI

 Spoštovani,
vabimo vas, da se pridružite usposabljanju animatorjev za vodenje doživljajskih programov na arheološkem gradišču Ančnikovo gradišče v Jurišni vasi. 
Usposabljanje poteka v okviru projekta Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi z akronimom AKTIVNO POHORJE, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Vodilni partner projekta je Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, partnerji na projektu so še KS Tinje in PD Slovenska Bistrica. Projekt se je pričel septembra 2018 in traja do avgusta 2019.

Namen projekta je:
 • popestritev turistične ponudbe Pohorja z vključitvijo kulturno-arheološke dediščine
 • z vključevanjem kulturne dediščine v turistično ponudbo kraja povečati število turistov, tudi tujih
 • izboljšati kvaliteto življenja na podeželju
 • spodbuditi obiskovalce Pohorja k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi
 • izobraziti in informirati lokalno skupnost ter jo povezati z izvajalci turističnih aktivnosti na Pohorju
 • izboljšati kakovost vsakdanjega življenja
 • kulturno dediščino podeželja narediti dostopno ciljnim skupinam projekta
 • spodbujati ustvarjalnost
 • ohranjanje nepremične kulturne dediščine
Glavni cilj projekta je oblikovanje novega doživljajskega programa Ančnikov dan, ki ga v okviru projekta oblikuje zunanji izvajalec v sodelovanju z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica.
Za namene izvajanja programa v okviru projekta Zavod za kulturo Slovenska Bistrica organizira usposabljanje animatorjev za vodenje doživljajskih programov na arheološkem najdišču Ančnikovo gradišče v Jurišni vasi.
Osnovni namen usposabljanja je usposobiti samostojne animatorjev za izvajanje programov na Ančnikovem gradišču. Programi se bodo odvijali po predhodno dogovoru, vendar večinoma v dopoldanskem času.

Vsebina program usposabljanja animatorjev:
 1. TEORETIČNI DEL
 • Predavanje
– Udeležba na predavanju s strokovno vsebino (področje arheologije, zgodovine lokalnega območja) ter pogovor s strokovnjakom – arheologom pedagogom.
Udeleženci si pridobijo temeljna znanja s področja lokalne arheološke kulturne dediščine in
zgodovinskega obdobja nastanka arheološkega najdišča Ančnikovo gradišče.
 • Pedagoška delavnica
seznanitev z vsebino in cilji  programa
– pridobitev temeljnih znanj s področja metod prezentacije
– razlaga treh faz procesa: priprava, izvedba in evalvacija programa
 1. PRAKTIČNI DEL
 • Opazovanje z udeležbo
udeleženci programa s pomočjo praktičnih vaj pridobijo kompetence za vodenje arheoloških izkustvenih delavnic;
udeleženci se seznanijo z vsakdanjim življenjem prebivalcev antične naselbine. Različne vidike takratnega življenja spoznavajo preko lastnega izkustva. Preizkusijo se v različnih opravilih: mletju žita, predenju niti, tkanju na statvah, pisanju na voščeno tablico in obdelavi lesa s takratnim kovanim orodjem.
 • Delavnica tkanja
– udeleženci so aktivno vključeni v pripravo statev za tkanje
 • Dogodek Ančnikov dan
– udeleženci sodelujejo pri pripravi, izvedbi in evalvaciji dogodka Ančnikov dan, ki je predviden v mesecu juniju 2019
Po končanem usposabljanju udeleženci dobijo Priročnik za izvajanje programov na Ančnikovem gradišču in potrdilo o opravljenem usposabljanju.
 
Za uspešno pridobitev potrdila mora kandidat:
– opraviti izpit, tj. interpretativni nastop na dogodku Ančnikov dan
– podati kratko evalvacijsko poročilo o dogodku

Pogoji za sodelovanje:
– izkušnje s področja interpretacije naravne in/ali kulturne dediščine
– izkušnje s področja vodenja programov za javnost
– veselje za delo z otroki in odraslimi

Lokacija usposabljanja: Grad Slovenska Bistrica in arheološko najdišče Ančnikovo gradišče v Jurišni vasi
Prijavo z opisanimi izkušnjami naj kandidati pošljejo na elektronski naslov:
tajnistvo@zavod-ksb.si in martina.zanjkovic@zavod-ksb.si najkasneje do konca januarja 2019.  
Več informacij o usposabljanju dobite na Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica.