RAZPIS


RAZPIS ZA RAZSTAVO OD TRADICIONALNE DO SODOBNE KERAMIKE – ZGODBA O VRELNI VEHI
 Tema letošnje razstave je VRELNA VEHA
V času Mednarodnega trienala keramike UNICUM 18 bo v Razstavišču Graslov stolp v Slovenski Bistrici med 18. majem in 30. septembrom 2018 potekala spremljevalna razstava z naslovom Od tradicionalne do sodobne keramike – Zgodba o vrelni vehi. Razpis je odprt za vse državljane/ke Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ustvarjajo v tem mediju individualno ali v okviru društev keramikov v Sloveniji.
Namen te razstave je prikaz dosežkov in razvoja avtorske keramike tako v tradicionalnem kot v sodobnem načinu likovnega izražanja.
Tema letošnje razstave je Zgodba o vrelni vehi.
Keramične vrelne vehe so pozabljeni izdelek lončarske tradicije, čeprav so še vedno nepogrešljiv del opreme vsakega kletarja.
In kaj pravi izročilo ? Ko je klet preko vrelnih veh »zapela«, je začel mošt vreti, se spreminjati v vino in ko se klet »pogrezne v tišino«, slavi Martin  novo vino.
Vsak avtor/ica lahko konkurira z enim delom, nastalem v zadnjem obdobju.
Dela, ki ne vključujejo nikakršnih keramičnih tehnik, tehnologij ali pristopov, bodo zavrnjena. Vključujejo lahko tudi druge materiale, vendar ti ne smejo prevladovati in morajo biti smiselno upravičeni glede na celoten izdelek.
Stroški pošiljanja in vračanja del bremenijo avtorja/ico.


PRIJAVA
Možne so prijave po pošti ali prek elektronske pošte: silvo.husu@zavod-ksb.si
Avtor/ica mora dostaviti:
– pravilno izpolnjeno prijavnico;
– po tri fotografije vsakega dela v formatu in kvaliteti primerni za tisk;
– svojo fotografijo, za objavo v katalogu.
Vse fotografije so lahko zbrane na CD-ju, na katerem mora biti navedeno ime avtorja/ice in naslov dela.
S prijavo avtor/ica dovoljuje organizatorju uporabo poslane dokumentacije za tiskanje publikacij in kataloga za promocijske namene.
Poslanega materiala organizator ne bo vračal. Shranjen bo v arhivu kot del razpisne dokumentacije.
Organizator ne prevzema odgovornosti za natisnjene informacije, ki jih je ob prijavi posredoval avtor/ica.
Prijavnico si prenesete na spodnji povezavi.
PRIJAVNICA-Unicum 2018


ROK ZA PRIJAVO
Rok za dostavo prijav je 28. februar 2018. Prijavnice z zahtevano dokumentacijo in fotografijami lahko pošljete po elektronski pošti na naslov silvo.husu@zavod-ksb.si oz. pošljete na naslov:
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Grajska ul. 11
2310 Slovenska Bistrica
s pripisom Razstava keramike.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Izbor del bo opravila komisija na podlagi prispelega gradiva.
O izboru bodo avtorji/ice obveščeni.


DOSTAVA DEL
Izbrana dela morajo avtorji/ice dostaviti po pošti ali osebno na naslov:
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Grajska ul. 11
2310 Slovenska Bistrica
do 4. maja 2018. Dela lahko avtorji/ice oddajo tudi osebno ob ponedeljkih med 9.00 in 15.00 uro, od torka do petka med 9.00 in 17.00 uro ter v soboto med 11.00 in 15.00 uro.
Skupno s poslanimi oz. oddanimi deli morajo avtorji/ice dostaviti fotokopijo prijavnice.
Če so dela sestavljena iz več kosov, mora avtor/ica obvezno priložiti načrt, ki bo uporabljen ob postavitvi na razstavi.
Dela, ki bodo ob prispetju močno poškodovana ali uničena, ne bodo razstavljena in bodo vrnjena naslovniku/ci skupno z zapisom ugotovitve o poškodbi poslanega dela.


VRAČANJE DEL
Po zaključku razstave lahko avtorji/ice osebno prevzamejo dela do 12. oktobra 2018 na naslovu:
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Grajska ul. 11
2310 Slovenska Bistrica
Po pretečenem roku organizator več ne odgovarja za dela.


ZAVAROVANJE
Zavarovanje del v času transporta od avtorja do organizatorja in obratno je strošek avtorja/ice.
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Grajska ul. 11
2310 Slovenska Bistrica


KONTAKTNA OSEBA
Silvo Husu
tel.: 02 80 55 357
gsm: 051 640 531
silvo.husu@zavod-ksb.si
www.zavod-ksb.si