VINOTEKA

Prostor je prvenstveno namenjen okušanju vina in spoznavanju kulture pitja vina na slovenjebistriškem območju. Obenem pa so na ogled postavljeni izbrani primerki redkega še ohranjenega glažutnega stekla in ostalih steklenih predmetov, ki jih je dolga leta zbiral Franc Pajtler, ter keramični predmeti iz Arkove etnološke zbirke.

IMG_5428 IMG_5475 IMG_5506IMG_5482 IMG_5514IMG_5566