Metamorfoze

13. APRIL-13. MAJ 2017: MEDNARODNA SLIKARSKO – KIPARSKA RAZSTAVA METAMORFOZE V SODOBNEM KIPARSTVU SREDNJE EVROPE

Pri tokratni razstavi gre za priznane, skozi likovno ustvarjalnost družbeno angažirane umetnike, ki delujejo v srednjeevropskem prostoru, sežejo pa tudi čez stari kontinent in so v Sloveniji pogosto razstavljali: – Marijan Mirt iz Maribora,, – Theresia Fauland − Nerat iz Gradca in – Mauro Martoriati iz Rima. Vsi avtorji eksperimentirajo z likovnimi materiali in tehnikami ter ustvarjajo tudi v dveh ne le treh dimenzijah, uporabljajoč hkrati najdene objekte. Svojo metamorfozno ustvarjalnost navezujejo tako na časovno-prostorski kontinuum med antiko in sedanjostjo (Mirt) kot fizikalne in psihološke vidike gibanja (Martoriatti) ter nadrealistično prehajanje med stvarnostjo in sanjami (Fauland −Nerat). Mario Berdič